03.03.2016 09:20

Hana Velíšková

Čeští studenti více hledají stabilitu a méně hledají výzvy Kariéra: rady a postřehy z KPMG

Od letošního září Vysoká škola obchodní v Praze nabízí nový bakalářský studijní obor „Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy“. U této příležitosti Vám přinášíme rozhovor se zkušenou personalistkou Hanou Velíškovou, HR ředitelkou české kanceláře globálně známého auditorského, daňového a poradenského giganta KPMG. Hana Velíšková se pohybuje v oblasti personalistky přes 20 let, za které získala velké množství zkušeností. Během našeho rozhovoru se s námi podělila o zajímavé postřehy ze sféry personalistky a o důležité rady při výběru správného studijního oboru a kariéry.
Začneme hned zostra, jak je podle Vás důležité vybrat si správný studijní obor?

Určitě je to dnes důležitější než v minulosti. Firmy dávají přednost uchazečům, kteří se specializují již na škole. Nástup do zaměstnání je navíc snazší, když postupujeme konsistentním směrem bez častých změn zaměření. Výhodou při hledání zaměstnání jsou relevantní zkušenosti ze stáží, ale i studia.
Jak se ale správně rozhodnout? Na co se při rozhodování soustředit?

Myslím si, že je důležité udělat si dobrou analýzu toho, co by nás bavilo. Jsem přesvědčena, že se práce nedá dělat dobře, pokud dotyčného nebaví. Je důležité přemýšlet nejen o tom, co říkají druzí a co je atraktivní pro rodiče a kamarády, ale co skutečně akcentuje
naše zájmy a dovednosti. Pokud vyloženě nevíme, doporučila bych vyzkoušet různé testy, které často dělají pedagogické poradny.

Do jaké míry je vystudovaný obor určující pro kariéru?

V případě, že se na pohovor dostaví osoba  s vystudovaným oborem jiným než ekonomickým, věnovala byste jí svůj čas? KPMG je jedním ze zaměstnavatelů, pro které není vystudovaný obor až tak zásadní. Celý vzdělávací systém KPMG je založen na postupném budování a prohlubování specializace všech nových zaměstnanců. Zvládneme proto udělat skvělé auditory z techniků nebo i lidí, kteří studovali humanitní obory. I ve vedení máme lidi, kteří účetnictví nestudovali, a dnes jsou z nich respektovaní lídři v auditu. V naší firmě to tudíž překážka není. Na druhou stranu vím, že existují zaměstnavatelé, kteří kladou na vystudovaný obor důraz.

ak probíhá výběrové řízení nu KPMG na permanentní pozice nebo stáže? Uchazeči o stáže a permanentní pozice prochází naprosto totožným výběrovým řízením. Soustředíme se na to, jestli je daná osoba vhodným uchazečem. Pro naše stáže máme zájem zejména o studenty čtvrtých a pátých ročníků. V případě, že kandidát projde první fází – zaujme nás svým životopisem, pozveme si ho na testovací část, která se skládá z on-line výkonových testů, u kterých zkoumáme dovednosti, jako je znalost angličtiny, ale i řešení logických úloh, verbální myšlení a celkově dovednosti nutné k vykonávání dané práce. Testy si studenti mohou předem nezávazně vyzkoušet díky naší aplikaci Test2Job. Pokud uchazeč disponuje potřebnými dovednostmi, pozveme ho do assessement centra, kde zkoumáme týmovou práci a komunikaci. Na závěr prochází uchazeč pohovorem s manažerem vybraného oddělení, abychom zjistili, jaká je jeho vnitřní motivace. I přes tuto důkladnost výběrové řízení netrvá déle než dva dny. Snažíme se, aby náš výběrový proces nebyl příliš stresující.

S dnešními absolventy přicházíte hodně do kontaktu, jací jsou a čím se liší?

Mohli bychom diskutovat o mnoha stereotypech o generaci Y, ale ve výsledku je každý člověk jiný a potřebujeme k němu přistupovat individuálně. Dnešní mladí lidé jsou velmi vzdělaní, myslí globálně, nemají nějak výrazně nastavené hranice a zcela přirozeně mluví anglicky. Dále se velice dobře orientují ve využívání moderních technologií a dokážou pracovat samostatně. V čem mají naopak rezervy? Uvedu výstupy z průzkumu Universum, z nichž vyplývá, že čeští studenti více hledají stabilitu a méně stojí o výzvy než třeba studenti v západní Evropě. Byla bych ráda, kdyby se tento přístup do budoucna změnil, protože si myslím, že pro společnost je důležité, aby mladá generace přicházela s nápady a nebála se změn.

 

Co byste vzkázala studentům prvních ročníků na vysoké škole?

Vzkázala bych jim, aby se nebáli být aktivní a zjišťovali si co nejvíce informací. Dále aby věnovali co nejvíce energie nejen studiu, ale i získávání pracovních zkušeností. Ideálně by se měli pokusit vyvážit studium a praxi zábavou s přáteli a jinými koníčky.

 

Guideamus_2015-09_v0_p6

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>